Humlebadet, Bryggan

Humlebadet, Bryggan är en badplats i Partille kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Hitta hit

Kontakta Partille kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kundcenter@partille.seTel: 031-7921000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-12Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-28Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-07Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-08-02Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
18:001.10.02.0Vindriktning 168grader
21:000.80.02.7Vindriktning 175grader
0:000.60.02.7Vindriktning 179grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Area: 1 km2. En naturlig sjö. Näringsämnen: Ej klassad. Huvudavrinningsområde: Göra älv. Delavrinningsområde: Utloppet av stora Kåsjön. Bottensubstrat: Ej klassad. Morfologiskttillstånd: Hög Försurning: Statusen bedöms som god då vattenförekomsten har ett meddel pH på > 6,6. Vattenförekomsten kalkades tidigare men kalkningen är nu vilande. Knipeflågsbergens naturreservat ligger i närområdet. Det finns gräsytor, klippor och sandstrand längs med badplatsen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2020-04-30

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Övrigt
  Hemsidawww.partille.seTelefon031-7921000E-postkundcenter@partille.se