Gimobadet

Gimobadet är en badplats i Östhammars kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Fotbollsmål, stolar till låns, boulebana, omklädningsrum, toalett (inkl HWC), bryggor, 2 grillplatser finns. Ramp ner i vattnet finns. Badstranden är avskärmad med bojar. Räddningstjänst kommer hela vägen in till stranden. Livboj och räddningsstege finns.

Kontakta Östhammars kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: byggochmiljo@osthammar.seTel: 0173-86000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-05-31
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 17.2 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-15Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-05Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-06-20Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-06-07Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-08-03Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:0016.50.03.3Vindriktning 69grader
16:0015.50.02.6Vindriktning 74grader
19:0012.30.02.0Vindriktning 81grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Övrigt
  Hemsidawww.osthammar.seTelefon0173-86000E-postbyggochmiljo@osthammar.se