Lokebadet, Locknesjön

Lokebadet, Locknesjön är en badplats i Östersunds kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

En badplats som drivs av de boende runtomkring. Gräsytor för sol och picknic. Ljus sand/lerbotten. Grunt. Mindre flytbrygga. Skyddat läge. Parkering finns för några bilar. Mycket klart vatten.

Kontakta Östersunds kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. • Tel: 063-143000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-06-26
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17.4 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-09Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-26Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-07-20Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2021-07-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-12Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:00-3.70.14.1Vindriktning 129grader
18:00-3.90.03.2Vindriktning 121grader
21:00-4.00.02.2Vindriktning 118grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-07-15 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Övrigt
  Hemsidawww.ostersund.seTelefon063-143000