Frösö Surfbukten

Frösö Surfbukten är en badplats i Östersunds kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Östersunds kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. • Tel: 063-143000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-06-22Tjän­ligtIng­en blom­ning
2019-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
05:005.30.13.9Vindriktning 283grader
08:007.00.04.4Vindriktning 279grader
11:008.80.05.9Vindriktning 288grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger mellan gång/cykelbron och bilbron till Frösön,precis vid en cykelbana. Strandkanten är stenig, stegar finns för att ta sig ner till vattnet

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-07-15 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: varje år
  Uppdaterad av: Helena Jansson
  Nästa uppdatering: 30 sept

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTrafik och parkAdress Östersunds kommunBesöks­adressRådhusgatan 56Telefon063-143000E-postKundcenter@ostersund.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetsAdress Besöks­adressTelefonE-post
  Övrigt
  Hemsidawww.ostersund.seTelefon063-143000