Trälhavet, Breviksbadet

Trälhavet, Breviksbadet är en badplats i Österåkers kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Breviksbadet ligger ca 4 km nordost om Åkersberga tätort. Badet består av två sandstränder och en stenudde. Den mindre stranden som ligger strax norr om den större och är ett nudistbad.

Kontakta Österåkers kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoskydd@osteraker.seTel: 08-54081000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-03
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-29Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Bra kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Tillfredsställande kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:0015.40.82.5Vindriktning 185grader
01:0014.80.52.3Vindriktning 194grader
04:0013.20.02.5Vindriktning 261grader

Dagens vattentemperatur: 16.5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ett havsbad i den inre delen av trälhavsfjärden med tillfredsställande vattenkvalité. En omfattande provtagning av miljöfarliga ämnen utfördes i juni 2016. Resultaten visade ingen påverkan på badvattnet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: minst vart tredje år
  Senast uppdaterad: 2023-04-27
  Uppdaterad av: Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
  Nästa uppdatering: 2026-04-27

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadsförvaltningenAdress Hackstavägen 22Besöks­adressHackstavägen 22Telefon08-540 810 00E-postkommun@osteraker.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskyddsavdelningenAdress Hackstavägen 22Besöks­adressHackstavägen 22Telefon08-540 810 00E-postmiljoskydd@osteraker.se
  Övrigt
  Hemsidawww.osteraker.seTelefon08-54081000E-postmiljoskydd@osteraker.se