Drängsjön, Domarudden

Drängsjön, Domarudden är en badplats i Österåkers kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Drängsjön ligger lite knappt fem km nordost om Åkersberga tätort. Själva badplatsen ligger i en vik i östra delen av sjön. Badet består av en 40 meter bred sandstrand och omkringliggande klippor. En bit ut i viken ligger ett par bryggor.

Hitta hit

Kontakta Österåkers kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoskydd@osteraker.seTel: 08-54081000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-29Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:00-1.00.03.0Vindriktning 50grader
2:00-0.60.03.1Vindriktning 45grader
5:00-0.40.03.1Vindriktning 51grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ett sjöbad i skogsjö nordost om tätorten med umärkt badvattenkvalité.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov vid förändrad vattenkvalité
  Senast uppdaterad: 2023-04-27
  Uppdaterad av: Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
  Nästa uppdatering: vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadsförvaltningen, Österåkers kommunAdress Hackstavägen 22Besöks­adressHackstavägen 22Telefon08-540 810 00E-postkommun@osteraker.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskyddsavdelningen Österåkers kommunAdress Hackstavägen 22Besöks­adressHackstavägen 22Telefon08-540 810 00E-postmiljoskydd@osteraker.se
  Övrigt
  Hemsidawww.osteraker.seTelefon08-54081000E-postmiljoskydd@osteraker.se