Havslätt

Havslätt är en badplats i Oskarshamns kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen är ett havsbad belägen i en vik med sandstrand. Botten består av sand. Det finns en längre brygga med ett mindre hopptorn på 3 meter. Badet har en ramp för funktionshindrande och bänkar längs promenaden norrut. En mindre lekplats finns i nära anknytning till stranden med rutschkana och gungor.

Kontakta Oskarshamns kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@oskarshamn.seTel: 0491-88000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-11
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 10 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:001.10.00.7Vindriktning 359grader
9:001.00.11.2Vindriktning 162grader
12:002.80.33.7Vindriktning 121grader

Dagens vattentemperatur: -0.3 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen Havslätt ligger i norra delen av Oskarshamns tätort. Stranden är ca 150 meter lång och består av sand. Det finns en lång brygga med 3 meters hopptorn. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste åren fått bedömningen utmärkt alternativt bra kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Minst vart fjärde år. Badvatten klassificering 2010:Utmärkt
  Senast uppdaterad: 2023-10-16
  Uppdaterad av: Samhällsbyggnadskontoret
  Nästa uppdatering: Senast 2015-03-01

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareOskarshamn kommun FritidskontoretAdress Box 706, 572 28 OskarshamnBesöks­adressDöderhultsvägen 5Telefon0491-882 01E-posterika.sander@oskarshamn.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsnämndenAdress Box 706Besöks­adressVarvsgatan 8Telefon0491-887 40E-postsbk@oskarshamn.se
  Övrigt
  Hemsidawww.oskarshamn.seTelefon0491-88000E-postkommunen@oskarshamn.se