Gunnarsö Hopptorn

Gunnarsö Hopptorn är en badplats i Oskarshamns kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen är ett havsbad belägen på ö med både sand- och klippstrand. Det finns fasta betongbryggor och ett 10 meters hopptorn samt en mindre lekplats finns i närheten av stranden. Badet har en ramp för funktionshindrande. I anslutning till badplatsen på öns östra sida finns Gunnarsö Gryta som är ett naturligt barnbad med sandbotten.

Kontakta Oskarshamns kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@oskarshamn.seTel: 0491-88000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Bra kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
00:00-3.30.05.1Vindriktning 323grader
03:00-4.50.05.4Vindriktning 319grader
06:00-3.70.05.0Vindriktning 316grader

Dagens vattentemperatur: 2.5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen är ett havsbad som ligger vid Gunnarsö i östra delen av Oskarshamns tätort. Stranden är ca 200 meter lång och består delvis av sandstrand och delvis klippor. Botten är av skiftande slag sten, sand m.m. Det finns brygga med ett 10 meters hopptorn. Muddringsarbeten utfördes vid hopptornet inför badsäsongen 2021 för att säkerställa dyk- och hoppdjup. Området vid Gunnarsö och badplatsen är planlagt som natur-, frilufts- och campingområde. Strax söder om Gunnarsö finns en mindre småbåtshamn, Kättilfjärdens bryggförening. Ca 1 km norr om Gunnarsö ligger Ernemar småbåtshamn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Minst vart fjärde år
  Senast uppdaterad: 2022-10-28
  Uppdaterad av: Samhällsbyggnadskontoret
  Nästa uppdatering: Senast 2026-04-29

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareOskarshamns kommun FritidskontoretAdress Box 706, 572 28 OskarshamnBesöks­adressDöderhultsvägen 5Telefon0491-882 01E-posterika.sander@oskarshamn.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsnämndenAdress Box 706Besöks­adressVarvsgatan 8Telefon0491-887 40E-postsbk@oskarshamn.se
  Övrigt
  Hemsidawww.oskarshamn.seTelefon0491-88000E-postkommunen@oskarshamn.se