Forshult

Forshult är en badplats i Oskarshamns kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Vid Forshults badplats hittar du sandstrand med brygga, grillplats och en gungställning.

Hitta hit

Kontakta Oskarshamns kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@oskarshamn.seTel: 010-35 60 000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:003.20.02.9Vindriktning 6grader
1:006.90.03.2Vindriktning 25grader
4:006.90.03.1Vindriktning 38grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2024-03-14
  Uppdaterad av: Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadskontoretAdress Box 706Besöks­adressVarvsgatan 8Telefon010-35 60 000E-postsbk@oskarshamn.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadskontoretAdress Box 706Besöks­adressVarvsgatan 8Telefon010-35 60 000E-postsbk@oskarshamn.se
  Övrigt
  Hemsidawww.oskarshamn.seTelefon010-35 60 000E-postkommunen@oskarshamn.se