Osbysjön, Spegeldammen

Osbysjön, Spegeldammen är en badplats i Osby kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

I Osbysjön finns cyanobakterier där samtliga arter kan bilda farliga gifter. På grund av vindriktningen har giftet koncentrerats till de västra delarna kring Spegeldammen, Sjöängen och Svarte Nabbe. Det är också i de delarna av sjön kommunen avråder från bad, för såväl människor som djur. – Giftet finns i hela sjön. Vi avråder från bad i de västra delarna men uppmanar dig att vara uppmärksam även i andra delar av sjön.

Hitta hit

Kontakta Osby kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: samhallsbyggnad@osby.seTel: 0479-52 80 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-15Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-05Otjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ny badplats
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ny badplats
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:0019.00.11.6Vindriktning 218grader
15:0016.91.81.7Vindriktning 138grader
18:0017.10.00.6Vindriktning 142grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Kommunen har inte mätt vattentemperaturen i år

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 21°C (2023-08-17)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2023

Badsäsong (juni-augusti): 20.6°C

Juni: 21°C

Juli: 19.2°C

Augusti: 21.5°C

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Övrigt
  Hemsidawww.osby.seTelefon0479-52 80 00E-postsamhallsbyggnad@osby.se