Orsasjön, Strandbadet

Orsasjön, Strandbadet är en badplats i Orsa kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kilometerlång, långgrund sandstrand längs hela Orsa Camping. Tillgång till närbutik under badsäsong. Det finns flera lekplatser och bänkar längst stranden. Det finns även ett särskilt område för hundar som vill bada.

Hitta hit

Kontakta Orsa kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljobygg@mora.seTel: 0250-552157

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:001.40.02.6Vindriktning 57grader
12:001.30.02.8Vindriktning 64grader
15:000.40.01.8Vindriktning 236grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Välbesökt bad med fin sandstrand och med utmärkt vattenkvalitet inom Orsa Camping. Orsasjöns area är 53 km2 och dess största djup är 90 meter. Orsasjön hänger ihop med Siljan genom ett 4 km långt smalt sund. Bottensubstrat består av sand. Badområdet har en långgrund sandstrand. Omsättningstiden på Orsasjön är 0,688 år. Badområdets omgivande ytor består av gräs, naturmark och hårdgjorda ytor (genomfartsvägar och uppställningsplatser). Oreälven med sina kraftverksdammar har sitt utlopp väster om strandbadet. Dammarna är effektiva näringsfällor vilket gör att Orsasjön är att betrakta som näringsfattig.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Årligen inför badsäsong
  Senast uppdaterad: 2020-02-19
  Uppdaterad av: Niklas Sjödin
  Nästa uppdatering: Maj 2021

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareGrönklittsgruppen AB, Orsa CampingAdress 794 22 OrsaBesöks­adressBowlingvägen 1Telefon0250-462 61E-postinfo@orsacamping.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoret Mora OrsaAdress Box 23, 794 21 OrsaBesöks­adressLillågatan 2Telefon0250-55 21 57E-postmhk@orsa.se
  Övrigt
  Hemsidawww.morakommun.seTelefon0250-552157E-postmiljobygg@mora.se