Värsjö badplats

Värsjö badplats är en badplats i Örkelljunga kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Trevlig badplats i insjö, långgrund och barnvänlig. Badplatsen saknar brygg och omklädningsmöjligheter. Parkeringsmöjligheterna kan vara begränsade. Visa hänsyn till framkomlighet och var rädd om naturen.

Hitta hit

Kontakta Örkelljunga kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: gata.park@orkelljunga.seTel: 0435-55000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-09-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ny badplats
 2. 2021: Ny badplats
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:006.10.02.8Vindriktning 128grader
15:006.30.02.6Vindriktning 126grader
18:005.50.02.1Vindriktning 132grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Värsjön är en sjö sydost om Skånes Värsjö i Örkelljunga kommun i Skåne och ingår i Helge ås huvudavrinningsområde. Värsjön är en klarvattensjö i Helgeåns avrinningsområde. Sjön har en rik undervattensvegetation med sällsynta alger. Stränderna är bitvis branta men på vissa partier finns blockrika och grunda områden. Omgivningen är mycket rik på sumpskogar med högt naturvärde. Sjön är 5,9 meter djup, har en yta på 2,66 kvadratkilometer och befinner sig 126 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Vieån (Osbäcken).

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 4 gånger per badsäsong
  Senast uppdaterad: 2020-04-21
  Uppdaterad av: Gata Parkenheten
  Nästa uppdatering: 202005

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadsförvaltningenAdress Gata ParkenhetenBesöks­adressBiblioteksgatan 10, ÖrkelljungaTelefon0435-550 00E-postkommunkontoret@orkelljunga.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSöderåsens MiljöförbundAdress Storgatan 50 ABesöks­adress294 33 KlippanTelefon0435-782470E-postinfo@smfo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.orkelljunga.seTelefon0435-55000E-postgata.park@orkelljunga.se