Hjälmsjön,Mammas vik

Hjälmsjön,Mammas vik är en badplats i Örkelljunga kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Mammasvik i Hjälmsjön ligger naturskönt och är Örkelljunga kommuns största sjö. Den är omgiven av grönytor och brygga finns vid badplatsen. Badplatsen har saknar omklädningsutrymmen. Här finns även en handikappanpassad brygga. Parkeringsmöjligheterna kan vara begränsade . Visa hänsyn till framkomlighet och var rädd om naturen.

Hitta hit

Kontakta Örkelljunga kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: gata.park@orkelljunga.seTel: 0435-55000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-09-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ny badplats
 2. 2021: Ny badplats
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:002.20.03.1Vindriktning 67grader
23:001.70.03.4Vindriktning 74grader
2:001.00.03.0Vindriktning 66grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Hjälmsjön är en sjö i Örkelljunga kommun i Skåne och ingår i Rönne ås huvudavrinningsområde. Sjön är 10 meter djup, har en yta på 1,16 kvadratkilometer och är belägen 76 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Pinnån.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 4 gånger per badsäsong
  Senast uppdaterad: 2020-04-21
  Nästa uppdatering: 202005

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadsförvaltningenAdress Gata ParkenhetenBesöks­adressBiblioteksgatan 10, ÖrkelljungaTelefon0435-550 00E-postkommunkontor@orkelljunga.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSöderåsens MiljöförbundAdress Storgatan 50 ABesöks­adress294 33 KlippanTelefon0435-782470E-postinfo@smfo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.orkelljunga.seTelefon0435-55000E-postgata.park@orkelljunga.se