Fedingesjöns badplats

Fedingesjöns badplats är en badplats i Örkelljunga kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Fedingesjön ligger naturskönt i Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun i Skåne och ingår i Lagans huvudavrinningsområde. Sjön avvattnas av vattendraget Strömmabäcken. Sjön är omgiven av skog och brygga finns vid badplatsen. Badplatsen har enklare omklädningsutrymme. Parkeringsmöjligheterna kan vara begränsade. Visa hänsyn till framkomlighet och var rädd om naturen.

Hitta hit

Kontakta Örkelljunga kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: gata.park@orkelljunga.seTel: 0435-55000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-09-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ny badplats
 2. 2021: Ny badplats
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:001.00.02.6Vindriktning 71grader
23:000.30.02.5Vindriktning 70grader
2:00-0.00.03.1Vindriktning 66grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Fedingesjön ingår i Lagans huvudavrinningsområde. Avrinningsområdet består mestadels av skog och sankmarker. Vattnet är brunt och med dålig sikt.Sjön är 9,6 meter djup, har en yta på 0,915 kvadratkilometer och är belägen 107 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Strömmabäcken.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 4 gånger under badsäsong
  Senast uppdaterad: 2020-04-21
  Nästa uppdatering: 202005

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadsförvaltningenAdress Gata ParkenhetenBesöks­adressBiblioteksgatan 10, ÖrkelljungaTelefon0435-550 00E-postkommunkontor@orkelljunga.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSöderåsens MiljöförbundAdress Storgatan 50 ABesöks­adress291 33 KlippanTelefon0435-782470E-postinfo@smfo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.orkelljunga.seTelefon0435-55000E-postgata.park@orkelljunga.se