Åsljungasjöns badplats

Åsljungasjöns badplats är en badplats i Örkelljunga kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Åsljungasjön är en sjö i Örkelljunga kommun i Skåne och ingår i Rönne ås huvudavrinningsområde. Vid badplatsen finns badbrygga och omklädningsmöjligheter. Parkeringsmöjligheterna kan vara begränsade. Visa hänsyn till framkomlighet och var rädd om naturen.

Kontakta Örkelljunga kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: gata.park@orkelljunga.seTel: 0435-55000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-25
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-09-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ny badplats
 2. 2021: Ny badplats
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
8:002.50.44.5Vindriktning 103grader
11:001.10.53.6Vindriktning 100grader
14:000.70.32.6Vindriktning 68grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Åsljungasjön är en sjö i Örkelljunga kommun i Skåne och ingår i Rönne ås huvudavrinningsområde med inlopp i Hjälmsjön. Avrinningsområdet består mestadels av skog. Sjön är 5,8 meter djup, har en yta på 0,309 kvadratkilometer och befinner sig 87,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Pinnån.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 4 gånger per badsäsong
  Senast uppdaterad: 2020-04-21
  Uppdaterad av: Gata Parkenheten
  Nästa uppdatering: 202005

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadsförvaltningenAdress Gata ParkenhetenBesöks­adressBiblioteksgtan 10, ÖrkelljungaTelefon0435-550 00E-postkommunkontor@orkelljunga.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSöderåsens MiljöförbundAdress Storgatan 50 ABesöks­adress294 33 KlippanTelefon0435-782470E-postinfo@smfo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.orkelljunga.seTelefon0435-55000E-postgata.park@orkelljunga.se