Södra Ånnabosjön

Södra Ånnabosjön är en badplats i Örebro kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid Södra Ånnabosjön i Örebro kommun, ca 20 km nordväst om centrum. Det är en relativt stor badplats med många besökare. Badet, som är beläget i sjöns nordöstra del, har sandstrand, bryggor och omges av stora gräsytor. Bryggorna skärmar av en del av badet med ett grundare djup och sandbotten.Badplatsen klassas som ett EU-bad då den har fler än 200 badande per dag.

Hitta hit

Kontakta Örebro kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: 211000@orebro.seTel: 019-211000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning

Ingen data att visa

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan och .

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Ingen data att visa

Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.

Ingen data att visa