Södra Ånnabosjön

Södra Ånnabosjön är en badplats i Örebro kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid Södra Ånnabosjön i Örebro kommun, ca 20 km nordväst om centrum. Det är en relativt stor badplats med många besökare. Badet, som är beläget i sjöns nordöstra del, har sandstrand, bryggor och omges av stora gräsytor. Bryggorna skärmar av en del av badet med ett grundare djup och sandbotten.Badplatsen klassas som ett EU-bad då den har fler än 200 badande per dag.

Kontakta Örebro kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: 211000@orebro.seTel: 019-211000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-09Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:0014.20.04.3Vindriktning 275grader
01:0012.20.02.9Vindriktning 272grader
04:0012.70.03.7Vindriktning 272grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Södra Ånnabosjön är en liten skogssjö, ca. 0,2 km2, belägen norr om Garphyttan i Örebro kommun. Badplatsen är välbesökt och registrerat som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Risk för läckage från spillvattenpump/ledning

  Avloppet från de toaletter som finns vid badplatsen leds till en pumpstation som belägen väster om toalettbyggnaden ca.25 meter från sjön, 60 meter från badplatsen. Pumpstationen pumpar spillvattnet till en anslutningspunkt vid campingen, spillvattnet leds sedan vidare till Garphyttan och en anslutningspunkt för det kommunala avloppsnätet. Från Storstenshöjdens norra backe leds spillvatten i en ledning på botten av Södra Ånnabosjön till pumpstationen belägen vid badplatsen. Ledningen byttes ut 2015.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Djurspillning

  De ytor som omger badplatsen attraherar fåglar. Spillning från fåglarna kan vid regn sköljas ut i vattnet och då orsaka förorening. Platsen är dock inte känd för att vara en större samlingsplats för fågel.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Var fjärde år. Badvattenkvalitet 2015: Utmärkt
Senast uppdaterad: 2020-06-15
Uppdaterad av: Lisa Jensen
Nästa uppdatering: 2020

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareFritidsnämndenAdress Box 32500, 701 35 ÖrebroBesöks­adressÖstra Bangatan 7 ATelefon019-21 10 00 (Servicecenter)E-postfritidsnamnden@orebro.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljönämndenAdress Box 33 200, 701 35 ÖrebroBesöks­adressÖstra Bangatan 7 ATelefon019-21 10 00E-postmiljokontoret@orebro.se
Övrigt
Hemsidawww.orebro.seTelefon019-211000E-post211000@orebro.se