Hästhagens bryggbad

Hästhagens bryggbad är en badplats i Örebro kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2023-07-07.

Otjänligt badvattenprov Vid upprepade provtagningar är de uppmätta halterna av Intestinala Enterokocker och E.coli i vattnet för höga och vi avråder därför från bad tills provtagningarna visar på bättre vattenkvalité.

Kontakta kommunen om du har frågor.

Nytt bad i Hästhagen som öppnar sommaren 2020 där man kan bada från bryggor och vid en liten strand.

Hitta hit

Kontakta Örebro kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: 211000@orebro.seTel: 019-211000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-24Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-17Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Otjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ny badplats
 2. 2021: Ny badplats
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:003.40.44.1Vindriktning 89grader
15:003.40.24.7Vindriktning 88grader
18:002.90.23.7Vindriktning 85grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


Senast uppdaterad: 2020-06-15

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareFritidsnämndenAdress Besöks­adressTelefonE-post
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljönämndenAdress Besöks­adressTelefonE-post
Övrigt
Hemsidawww.orebro.seTelefon019-211000E-post211000@orebro.se