Hamnviken

Hamnviken är en badplats i Nynäshamn kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Hamnvikens badplats ligger i en skyddad vik söder om Nynäshamn. Vikens utlopp är endast ca tre meter brett och på grund av det är Hamnviken en mycket skyddad och barnvänlig badplats. Badet består av en sandstrand med angränsande gräsytor och en brygga, men möjlighet till bad från klippor finns också.

Kontakta Nynäshamn kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@nynashamn.seTel: 08-520 680 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-30Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
16:0017.80.06.3Vindriktning 176grader
19:0016.70.05.1Vindriktning 170grader
22:0015.90.03.4Vindriktning 156grader

Dagens vattentemperatur: 16.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Söder om Nynäshamn ligger badplatsen Hamnviken. Badplatsen består av en sandstrand, klippor, gräsytor samt en brygga. Badet är ett registrerat EU-bad och har fått klassificeringen utmärkt kvalitet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Då badvattenkvaliteten är av utmärkt kvalitet ska badvattenprofilen uppdateras vart 4:e år eller vid
  Senast uppdaterad: 2011-06-30
  Uppdaterad av: Marie Petersson, ALcontrol AB
  Nästa uppdatering: 2015

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareBarn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsavdelningenAdress Stadshusplatsen 1, 149 81 NynäshamnBesöks­adressStadshusplatsen 1, 149 81 NynäshamnTelefon08-520 681 87E-postsune.hamrin@nynashamn.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSödertörns Miljö- och HälsoskyddsförbundAdress Rudsjöterassen 5, HaningeBesöks­adressRudsjöterassen 5, HaningeTelefon08-606 93 00E-postmiljokontoret@smohf.se
  Övrigt
  Hemsidahttps://www.nynashamn.se/Telefon08-520 680 00E-postkontaktcenter@nynashamn.se