Grindsjön

Grindsjön är en badplats i Nynäshamn kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen är tillgänglig med bil och SL-busshållsplats finns. Ett litet lekhus, ett bänkbord och en motorikbana att träna balans och leka på finns. En sopstation med sorteringskärl finns också. Uppskattad badplats för barnfamiljer.

Kontakta Nynäshamn kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@nynashamn.seTel: 08-520 680 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
00:0014.60.52.4Vindriktning 232grader
03:0012.50.02.0Vindriktning 237grader
06:0011.90.01.5Vindriktning 226grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-04-27
  Uppdaterad av: Anders Ramqvist

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadsförvaltningenAdress 149 81 NynäshamnBesöks­adressStadshusplatsen 1Telefon08-520 680 00E-postkontaktcenter@nynashamn.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSödertörns miljö- och hälsoskyddsförbundAdress 136 81 HaningeBesöks­adressRudsjöterassen 5, HaningeTelefon08-606 73 00E-postmiljokontoret@smohf.se
  Övrigt
  Hemsidahttps://www.nynashamn.se/Telefon08-520 680 00E-postkontaktcenter@nynashamn.se