Sundsviksbadet

Sundsviksbadet är en badplats i Nykvarns kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

badplatsen är belägen i Sundsvik, Nykvarns kommun.Den har en liten sandstrand med stor gräsmatta. Granne med vattenskidklubben Kringlan som ibland har servering. Blir tidigt varmt i vattnet. Parkering på andra sidan vägen

Kontakta Nykvarns kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@nykvarn.seTel: 08-55501000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-12Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
00:009.90.00.4Vindriktning 7grader
03:008.90.00.5Vindriktning 354grader
06:0015.30.02.1Vindriktning 54grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sundsvikbadet är beläget i norra delen av sjön Turingen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Årligen
  Senast uppdaterad: 2023-03-13
  Uppdaterad av: Nykvarns kommun, miljöavdelningen
  Nästa uppdatering: 2023

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareNykvarns kommun MiljöavdelningenAdress Centrumvägen 24aBesöks­adressCentrumvägen 24aTelefon08-55501000E-postmiljoavdelningen@nykvarn.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetNykvarns kommun, MiljöavdelningenAdress Centrumvägen 24aBesöks­adressCentrumvägen 24aTelefon085550100 (vx)E-postmiljoavdelningen@nykvarn.se
  Övrigt
  Hemsidawww.nykvarn.seTelefon08-55501000E-postkommun@nykvarn.se