Lövnäsbadet

Lövnäsbadet är en badplats i Nykvarns kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i Yngern i anslutning till tätorten Nykvarn i Nykvarns kommun. Badplatsen ligger i en vik och består av en ca 250 meter lång sandstrand med tallskog. Badet är kommunalt och har ett naturistbad i den södra delen .

Hitta hit

Kontakta Nykvarns kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@nykvarn.seTel: 08-55501000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:002.50.03.6Vindriktning 349grader
5:002.10.03.4Vindriktning 352grader
8:001.40.03.5Vindriktning 354grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme.

Badvattnet Yngern är en insjö ca 14 km2 stor beläget i Stockholms Län. Badplatsen Lövnäsbadet är registrerat som sk EU-bad av kommunen enligt direktiv 2006/7/EG

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Årligen
  Senast uppdaterad: 2023-03-13
  Uppdaterad av: Miljöavdelningen
  Nästa uppdatering: 2023

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareNykvarns kommun MiljöavdelningenAdress Centrumvägen 24aBesöks­adressCentrumvägen 24aTelefon0855501000 (vx)E-postmiljoavdelningen@nykvarn.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetNykvarns kommun, MiljöavdelningenAdress Centrumvägen 24aBesöks­adressCentrumvägen 24aTelefon0855501000 (vx)E-postmiljoavdelningen@nykvarn.se
  Övrigt
  Hemsidawww.nykvarn.seTelefon08-55501000E-postkommun@nykvarn.se