Hökmossenbadet

Hökmossenbadet är en badplats i Nykvarns kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i Yngern i anslutning till tätorten Nykvarn i Nykvarns kommun. Badplatsen ligger i en liten bukt och består av en ca 200 meter lång sandstrand, stora gräsytor samt stenbotten i södra delen. badet är kommunalt med badbryggor,

Kontakta Nykvarns kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@nykvarn.seTel: 08-55501000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:0014.60.01.6Vindriktning 209grader
00:0012.80.01.2Vindriktning 241grader
03:0010.00.00.3Vindriktning 258grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet Yngern är en insjö ca 14 km2 stor beläget i Stockholms Län. Badplatsen Hökmossenbadet är registrerat som sk EU-bad av kommunen enligt direktiv 2006/7/EG

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Årligen
  Senast uppdaterad: 2023-03-13
  Uppdaterad av: Miljöavdelningen
  Nästa uppdatering: 2023

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareNykvarns kommunAdress Centrumvägen 24aBesöks­adressCentrumvägen 24aTelefon0855501000 (vx)E-postmiljoavdelningen@nykvarn.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetNykvarns kommun, MiljöavdelningenAdress Centrumvägen 24aBesöks­adressCentrumvägen 24aTelefon08 55501000 (vx)E-postmiljoavdelningen@nykvarn.se
  Övrigt
  Hemsidawww.nykvarn.seTelefon08-55501000E-postkommun@nykvarn.se