Strandstugeviken

Strandstugeviken är en badplats i Nyköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Vid platsen finns parkering, brygga, omklädningsrum. Badplatsen är tillgänglighetsanpassad.

Hitta hit

Kontakta Nyköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@nykoping.seTel: 0155-248080

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtBlom­ning
2023-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:000.30.04.7Vindriktning 46grader
0:000.30.03.7Vindriktning 31grader
3:000.30.04.4Vindriktning 35grader

Dagens vattentemperatur: 3.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badet är beläget söder om Nyköping vid det inre av Strandstuvikens norra strand. Badet består av en ca 250 m lång sandstrand utanför en strandskog av främst tall. I anslutning till badet finns Strandstuvikens camping.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2011-04-28
  Uppdaterad av: Tekniska divisionen, Parkavdelningen
  Nästa uppdatering: jun-11

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareNyköpings kommun, Kultur & FritidAdress Stadshuset, Stora Torget, 611 83 NyköpingBesöks­adressStadshuset, Stora Torget, 611 83 NyköpingTelefon0155-248 000E-postkommun@nykoping.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnad, MiljöenhetenAdress Stadshuset, Stora Torget, 611 83 NyköpingBesöks­adressStadshuset, Stora Torget, 611 83 NyköpingTelefon0155-248000E-postsamhallsbyggnad@nykoping.se
  Övrigt
  Hemsidawww.nykoping.seTelefon0155-248080E-postmiljo@nykoping.se