Stavsjön, Stavsjöbadet

Stavsjön, Stavsjöbadet är en badplats i Nyköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Vid badplatsen finns parkering, omklädningsrum och brygga. Badplatsen är tillgänglighetsanpassad.

Kontakta Nyköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@nykoping.seTel: 0155-248080

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtBlom­ning
2023-06-26Tjän­ligtBlom­ning
2022-08-09Tjän­ligtBlom­ning
2022-07-27Tjän­ligtBlom­ning
2022-06-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:000.60.00.6Vindriktning 29grader
10:000.60.00.8Vindriktning 56grader
13:000.20.24.2Vindriktning 122grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Bräddavlopp pumpstation

  Bräddning av avloppsvatten

  Föroreningens frekvens

  Låg
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Dagvattenutsläpp

  Utsläpp av dagvatten

  Föroreningens frekvens

  Hög
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

 3. 3. Överföringsledning

  Överföringsledning av avloppsvatten till Stavsjö avloppsreningsverk.

  Föroreningens frekvens

  Låg
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 4. 4. Utsläppspunkt Stavsjös avloppsreningsverk

  Utsläppspunkt av renat avloppsvatten från Stavsjös avloppsreningsverk

  Föroreningens frekvens

  Låg
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 5. 5. Pumpstation avlopp

  Pumpstation för avloppsvatten som pumpar till Stavsjös avloppsreningsverk. Bräddning kan ske vid större driftstörningar/ hydrologisk överbelastning.

  Föroreningens frekvens

  Låg
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 6. 6. Bräddavlopp pumpstation Gula villan

  Bräddning av avloppsvatten vid Gula villan

  Föroreningens frekvens

  Låg
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 7. 7. Pumpstation avlopp

  Pumpstation för avloppsvatten som pumpar till Stavsjös avloppsreningsverk. Bräddning kan ske vid större driftstörningar/ hydrologisk överbelastning.

  Föroreningens frekvens

  Låg
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 8. 8. Bräddavlopp pumpstation vid Slaggvarp

  Bräddavlopp av avloppsvatten vid Slaggvarp

  Föroreningens frekvens

  Låg
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


Senast uppdaterad: 2020-05-19

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Övrigt
Hemsidawww.nykoping.seTelefon0155-248080E-postmiljo@nykoping.se