Marsviken, Krognäsbadet

Marsviken, Krognäsbadet är en badplats i Nyköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Vägen till badplatsen går genom hagar och det finns information om att stänga grindar efter sig när djur går där. Vägen är trång så det kan vara svårt att få möte och det finns övergångshinder. Vid badplatsen finns parkeringsplatser, brygga och omklädningsrum. OBS! Badplatsen är tillfälligt avstängd pga slukhål - juli 2023.

Hitta hit

Kontakta Nyköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@nykoping.seTel: 0155-248080

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtBlom­ning
2023-07-04Tjän­ligtBlom­ning
2023-06-28Tjän­ligt med an­märk­ningBlom­ning
2023-06-26Otjän­ligtBlom­ning
2022-08-09Tjän­ligtBlom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
14:003.20.03.7Vindriktning 119grader
17:003.20.03.7Vindriktning 125grader
20:003.10.03.2Vindriktning 126grader

Dagens vattentemperatur: 2 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Utsläppspunkt Buskhyttans avloppsreningsverk

  Utsläppspunkt av renat avloppsvatten från Buskhyttans avloppsreningsverk

  Föroreningens frekvens

  Låg
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


Senast uppdaterad: 2020-06-25

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Övrigt
Hemsidawww.nykoping.seTelefon0155-248080E-postmiljo@nykoping.se