Blidö, Rådmansholmen

Blidö, Rådmansholmen är en badplats i Norrtälje kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Dass på badplatsen, Lekutrustning samt grillplats.

Kontakta Norrtälje kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@norrtalje.seTel: 0176-71000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-05-29
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 11 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-22Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-23Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Bra kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Bra kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
00:009.90.00.9Vindriktning 4grader
03:008.60.01.6Vindriktning 4grader
06:0014.10.02.8Vindriktning 36grader

Dagens vattentemperatur: 13 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sandstrand samt långgrunt badvatten. Delvis gräsmatta som sköts enligt grönskötselrutiner. Två flytbryggor på olika djup för båda barn och vuxna. Simskola på tillstånd av Kultur och Fritid. Inga kända föroreningar i vattnet. Havsvatten--Östersjön. Vattenyta för badplatsen; 1500 m2 Lekutrustningen besiktigas enligt CE märkta produkters krav varje år.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: var 4e år. senast uppdaterad 2022.
  Senast uppdaterad: 2022-10-27
  Uppdaterad av: Norrtälje Kommun Fastighetskontoret
  Nästa uppdatering: 2026

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareNorrtälje Kommun Fastighetsavdelningen Adress Estunavägen 14, 76128 Norrtälje Besöks­adressEstunavägen 14, 76128 Norrtälje Telefon0176-10 000E-postkontaktcenter@norrtalje.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö och Hälsa Norrtälje Kommun Adress Estunavägen 14, 76128 Norrtälje Besöks­adressEstunavägen 14, 76128 Norrtälje Telefon0176-10 000E-postkontaktcenter@norrtalje.se
  Övrigt
  Hemsidawww.norrtalje.seTelefon0176-71000E-postkontaktcenter@norrtalje.se