Mårn, Mårängsbadet

Mårn, Mårängsbadet är en badplats i Norrköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Parkeringsplatser , kiosk , wc

Hitta hit

Kontakta Norrköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: driftsupport@norrkoping.seTel: 011-150000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2024-06-25
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 23 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2024-05-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-02Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ny badplats
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:0023.70.04.0Vindriktning 292grader
22:0023.40.03.9Vindriktning 288grader
1:0023.00.03.8Vindriktning 288grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Kommunen har inte mätt vattentemperaturen vid den här badplatsen under de senaste två veckorna

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 23°C (2024-06-26)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2024

Badsäsong (juni-augusti): 21.7°C

Juni: 21.8°C

Juli: 21.3°C

Sandbotten, gräsyta

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 1
  Senast uppdaterad: 2020-12-23
  Uppdaterad av: Fredrik Reimander
  Nästa uppdatering: 2021-12-01

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövarenorrköpingskommun kultur&fritidAdress Wilhelm wibergsgata 174Besöks­adressWilhelm wibergsgata 174Telefon011-150000E-postkultur.fritid@norrkoping.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetnorrköpingskommun kultur&fritidAdress Wilhelm wibergsgata 174Besöks­adressWilhelm wibergsgata 174Telefon011-150000E-postkultur.fritid@norrkoping.se
  Övrigt
  Hemsidawww.norrkoping.seTelefon011-150000E-postdriftsupport@norrkoping.se