Ensjön, Ensjöbadet

Ensjön, Ensjöbadet är en badplats i Norrköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Norrköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kultur.fritid@norrkoping.seTel: 011-150000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-07-31
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt med an­märk­ning
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 21 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:000.50.14.9Vindriktning 116grader
15:000.30.04.0Vindriktning 108grader
18:000.30.04.5Vindriktning 112grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sand och stenbotten Gräsyta med , Flyt bryggor i form av U-brygga.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 1
  Senast uppdaterad: 2020-12-23
  Uppdaterad av: Fredrik Reimander
  Nästa uppdatering: 2021-12-01

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareNorrköpingskommun kultur&fritidAdress Wilhelms wibergsgata 174Besöks­adressWilhelms wibergsgata 174Telefon011-150000E-postkultur.fritid@norrkoping.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetNorrköpingskommun kultur&fritidAdress Wilhelms wibergsgata 174Besöks­adressWilhelms wibergsgata 174Telefon011-150000E-postkultur.fritid@norrkoping.se
  Övrigt
  Hemsidawww.norrkoping.seTelefon011-150000E-postkultur.fritid@norrkoping.se