Söderbysjöns badplats

Söderbysjöns badplats är en badplats i Nacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Söderbysjöns badplats ligger i Nacka friluftsområde intill stadsdelen Björkhagen. Badet ligger i Nacka kommun, men Stockholms stad ansvarar för driften av badplatsen. Här finns en barnvänlig sandstrand omgiven av generösa gräsytor. Bra badmöjligheter finns även vid klippor utmed sjön. Toalett finns under badsäsongen, omklädningsmöjligheter saknas. Restaurang finns på Björkhagens golfklubb som ligger nära badplatsen. Det finns möjlighet att grilla. Badet har ingen bastu. Närmaste parkering finns vid Dammtorp och Hellasgården.

Hitta hit

Kontakta Nacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@nacka.seTel: 08-7188000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-27Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-24Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-07-14Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-11Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-11Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ny badplats
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:001.50.04.6Vindriktning 66grader
12:000.60.05.2Vindriktning 60grader
15:004.60.01.9Vindriktning 76grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Söderbysjön är en naturligt näringsrik sjö. Yta 15,0 hektar, maxdjup 5,5 m. Ett brett bälte av gula näckrosor och säv med inslag av vattenpilört täcker sommartid vattenytan i norra delen av sjön. Sjöns västra vik är till stora delar täckt av säv och gula näckrosor. Den östra viken är beväxt med starr, fräken, gul näckros och säv. Sjön ligger också i Nackareservatet och ingår i Natura 2000 område. Söderbysjön har under lång tid påverkats av näringsrikt vatten från Ältasjön, som ligger högre upp i sjösystemet. Siktdjupet kan understiga 1 meter på grund av algblomningar. Fosfor- och kvävehalterna är höga. Syrebrist har ibland orsakat svavelvätebildningar på bottenvattnet med fiskdöd som följd.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-07-22
  Uppdaterad av: Eva Dahlbäck

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareStockholms stad, IdrottsförvaltningenAdress Besöks­adressTelefon08-508 27 700E-postfriluft.idrott@​stockholm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetNacka kommun, miljöenhetenAdress 131 81 NackaBesöks­adressGranitvägen 15, NackaTelefon08 -718 80 00E-postmiljoenheten@nacka.se
  Övrigt
  Hemsidawww.nacka.seTelefon08-7188000E-postinfo@nacka.se