Sickla strandbad

Sickla strandbad är en badplats i Nacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Sickla strandbad är en kommunal badplats vid Sicklasjöns norra strand. Här finns en sandstrand med bryggor. Strandens botten består av sand ner till en meters djup där den övergår till naturbotten med dy. Algblomning kan förekomma vid långa perioder med lugnt väder.Hundra meter väster om badplatsen finns det gräsytor och en lekplats. Sicklasjön med Sickla strandbad och provtagningspunkten för badvattnet, visas i kartan nedan.

Kontakta Nacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@nacka.seTel: 08-7188000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-08
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:00-9.20.01.8Vindriktning 276grader
23:00-9.40.01.8Vindriktning 251grader
2:00-9.50.01.6Vindriktning 240grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sickla strandbad ligger i Nacka kommun, sydost om Stockholm. Badet är beläget på Sicklasjöns norra strand och drivs av Nacka kommun. Sickla strands badplats har en sandstrand med bryggor som man kan bada ifrån. Hundra meter väster om badplatsen finns det stora gräsytor och en lekplats. Restauranger finns i området. Badet är registrerat som EU-bad av Nacka kommun och badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen Utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7EG. Sicklasjön med Sickla strandbad och provtagningspunkten för badvattnet, visas i kartan nedan.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Badet har fått bedömningen Utmärkt kvalitet
  Senast uppdaterad: 2017-12-05
  Uppdaterad av: Kajsa Gustavsson, Förvaltning utemiljö, Nacka kommun

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareNacka kommun, Förvaltning utemiljöAdress 131 81 NackaBesöks­adressGranitvägen 15Telefon08-718 80 00E-postinfo@nacka.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetNacka kommun, MiljöenhetenAdress 131 81 NackaBesöks­adressGranitvägen 15Telefon08-718 80 00E-postmiljoenheten@nacka.se
  Övrigt
  Hemsidawww.nacka.seTelefon08-7188000E-postinfo@nacka.se