Kyrkviksbadet

Kyrkviksbadet är en badplats i Nacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Östra bryggan har badstegar. Den västra bryggan erbjuder flera slags sitt- och liggplatser för dig som vill vila en stund, Kyrkviken ligger söder om Saltsjöbanan och Järlaleden, mitt emellan station Nacka och Saltsjö-Järla på Saltsjöbanan. Buss 71, 821 och 840 stannar nära. Vid den östra bryggan hittar du cykelparkeringen och här finns också två toaletter. Ingen bilparkering.

Kontakta Nacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@nacka.seTel: 08-7188000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-11Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-06-27Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-06-16Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Ny badplats
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
02:0010.20.03.4Vindriktning 233grader
05:0013.10.02.5Vindriktning 262grader
08:0018.40.02.0Vindriktning 288grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Järlasjön är Nackas största sjö, ytan är 83,5 hektar. Delar av sjön ligger intill högexploaterade områden med bostäder, kontor butiker och vägar. Utmed andra stränder består omgivningarna av naturmark. Flera förorenande industrier har tidigare legat vid sjön. Den är ändå inte olämplig som badsjö. Sjön är kraftigt skiktad sommartid, vilket gör att ytvattnet sällan kommer i kontakt med det näringsrika och förorenade bottenvattnet. Detta minskar risken för algblomningar. Kommunen har byggt reningsbassänger för dagvatten i Kyrkviken. Ovanpå stora delar av bassängerna finns nu bryggdäcken för bad och annan rekreation.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-07-22
  Uppdaterad av: Eva Dahlbäck

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareNacka kommun, enheten för bygg och anläggningAdress 131 81 NackaBesöks­adressGranitvägen 15Telefon08 718 80 00E-postinfo@nacka.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetNacka kommun, miljöenhetenAdress 131 81 NackaBesöks­adressGranitvägen 15, NackaTelefon08 718 80 00E-postmiljoenheten@nacka.se
  Övrigt
  Hemsidawww.nacka.seTelefon08-7188000E-postinfo@nacka.se