Källtorpsbadet

Källtorpsbadet är en badplats i Nacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid Källtorpssjöns norra strand. Där finns två sandstränder med bryggor, den ena delen passar bra för de mindre barnen. Generösa gräsytor sträcker sig upp mot skogen. Stranden är långgrund och övergår i en naturlig humusrik botten. Dåligt siktdjup på grunda av mycket humusämnen i vattnet.

Kontakta Nacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@nacka.seTel: 08-7188000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-08
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 21 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:0015.50.63.4Vindriktning 196grader
02:0015.00.02.5Vindriktning 219grader
05:0013.40.03.1Vindriktning 242grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

I Stockholm stads naturreservat, Nacka reservatet, ligger Källtorpsbadet vid Källtorpssjöns norra strand. Det är en barnvänlig badplats, med sandstrand och bryggor, som drivs av Nacka kommun. Badet är registrerat som EU-bad av Nacka kommun och badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen Utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7EG. Källtorpssjön med Källtorpsbadet och provtagningspunkten för badvattnet, visas i kartan nedan.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Badet har fått bedömningen utmärkt kvalitet och uppdateras vart fjärde år.
  Senast uppdaterad: 2017-12-05
  Uppdaterad av: Kajsa Gustavsson, Förvaltning utemiljö, Nacka kommun

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareNacka kommun, Förvaltning utemiljöAdress 131 81 NackaBesöks­adressGranitvägen 15Telefon08-718 80 00E-postinfo@nacka.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetNacka kommun, MiljöenhetenAdress 131 81 NackaBesöks­adressGranitvägen 15Telefon08-718 80 00E-postmiljoenheten@nacka.se
  Övrigt
  Hemsidawww.nacka.seTelefon08-7188000E-postinfo@nacka.se