Sannesjön

Sannesjön är en badplats i Munkedals kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Insjö ca 10 km öster om Hedekas i Munkedals Kommun med flytbryggor och hopptorn och Grillplats

Kontakta Munkedals kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@munkedal.seTel: 0524-180 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-23Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:000.20.03.9Vindriktning 110grader
16:000.10.04.4Vindriktning 108grader
19:00-0.00.14.9Vindriktning 104grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Insjö i Hedekas Munkedals Kommun med flytbryggor och hopptorn och grillplats.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 1 år
  Senast uppdaterad: 2021-05-04
  Uppdaterad av: Kenneth Franke
  Nästa uppdatering: 2016

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareGatu och ParkavdelningenAdress 45580 MunkedalBesöks­adressBruksvägen 6bTelefon0524-18392E-postkenneth.franke@munkedal.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsförvaltningenAdress 45580 MunkedalBesöks­adressCentrumvägenTelefon0524-18000E-postkenneth.franke@munkedal.se
  Övrigt
  Hemsidawww.munkedal.seTelefon0524-180 00E-postkommun@munkedal.se