Saltkällan

Saltkällan är en badplats i Munkedals kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Havsbad ca 10 km söder om Munkedal med flytbryggor och hopptorn lekplats och 2 st grillplatser Kiosk och Restaurang som är öppen på sommaren Toalett och Dusch Separat hundbadplats ca 300 meter från badplatsen.

Kontakta Munkedals kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@munkedal.seTel: 0524-180 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-25Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-23Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-26Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2022-07-05Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
8:00-2.20.02.2Vindriktning 44grader
11:00-1.50.02.7Vindriktning 40grader
14:00-3.80.02.7Vindriktning 29grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Havsbad ca 10 söder om Munkedal med flytbryggor och hopptorn Kiosken är öppen på sommaren. Toalett och 2st grillplatser och lekplats. separat Hundbadplats vid Taske Å ca 300 meter från allmänna badplatsen

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 1 år
  Senast uppdaterad: 2021-05-04
  Uppdaterad av: Kenneth Franke
  Nästa uppdatering: 2016

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareGatu och ParkavdelningenAdress 45533 MunkedalBesöks­adressBruksvägen 6bTelefon0524-18392E-postkenneth.franke@munkedal.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsförvaltningenAdress 45580 MunkedalBesöks­adressCentrumvägenTelefon0524-18000E-postkenneth.franke@munkedal.se
  Övrigt
  Hemsidawww.munkedal.seTelefon0524-180 00E-postkommun@munkedal.se