Mullsjön, Barnbadet

Mullsjön, Barnbadet är en badplats i Mullsjö kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Mullsjö kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: infocenter@mullsjo.seTel: 0392-14000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-07-31
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ny badplats
 2. 2021: Ny badplats
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:00-0.50.23.2Vindriktning 115grader
18:00-0.80.03.7Vindriktning 113grader
21:00-1.50.13.4Vindriktning 114grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


Senast uppdaterad: 2020-06-18

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Övrigt
Hemsidawww.mullsjo.seTelefon0392-14000E-postinfocenter@mullsjo.se