Varamobaden 1 söder

Varamobaden 1 söder är en badplats i Motala kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Nordens längsta insjöstrand som är 3 km lång. Fantastisk fin badplats som ligger ca 2 km från Motala centrum. Badet ligger i en bukt och består av en 3 km lång sandstrand. Badet är långgrunt med sandbotten. Badvärdar för mer information om området. Faciliteter: Långgrunt bad med sandbotten, toaletter, lång brygga, kiosk, restaurang. Parkeringar några 100 meter från området. Tillgänglighet: Rullstolsvänligt med asfalterade ytor, handikappramp vid bryggan som ligger vid Stormvägen.

Hitta hit

Kontakta Motala kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. • Tel: 0141-225000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2024-06-04
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt med an­märk­ning
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17.4 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:0016.50.43.3Vindriktning 122grader
15:0015.31.83.5Vindriktning 104grader
18:0014.90.02.0Vindriktning 169grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 17°C (2024-06-05)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2024

Badsäsong (juni-augusti): 15.9°C

Juni: 13.8°C

Juli: 15°C

Augusti: 19.4°C

Nordens längsta insjöstrand 3 km lång. Sandstrand och botten. Klart vatten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 4 år
  Senast uppdaterad: 2023-04-13
  Uppdaterad av: Teknisk serviceförvaltning, Camilla Krig
  Nästa uppdatering: 2027

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTeknisk serviceförvaltning, Miljö och HälsoskyddsenhetenAdress 59135 MotalaBesöks­adressDelfinvägen 3, 591 32 MotalaTelefon0141-225000E-postmotala.kommun@motala.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- & HälsoskyddsenhetenAdress Kommunhuset, Drottninggatan 2, 591 35 MotalaBesöks­adressDrottninggatan 2, 591 35 MotalaTelefon0141-225000E-postmotala.kommun@motala.se
  Övrigt
  Telefon0141-225000