Motala, Pariserviken

Motala, Pariserviken är en badplats i Motala kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Vid Vätterns strand. Sandstrand med sandbotten, långgrunt och lugnt vatten. Nära Råssnäsbadet. Nära till motionsspår och en avskilt hundbad. Hundbad: Kontroll på hund och kopplad under perioden för koppeltvång 1/3 - 20/8. Faciliteter: Sandstrand och botten, torrdass, hundbad , nära motionsspår. Tillgänglighet: Promenad en bit från parkering och över motionsspåret. Relativt rullstolsvänligt fram till stranden.

Kontakta Motala kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. • Tel: 0141-225000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-01
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16.2 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Bra kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:00-3.00.03.9Vindriktning 2grader
4:00-2.90.03.9Vindriktning 0grader
7:00-3.00.03.9Vindriktning 1grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Strandbad vid Vättern. Sandstrand och botten. Klart vatten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 4 år
  Senast uppdaterad: 2023-04-13
  Uppdaterad av: Teknisk serviceförvaltning, Camilla Krig
  Nästa uppdatering: 2027

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTeknisk serviceförvaltning, Miljö och HälsoskyddsenhetenAdress Delfinvägen 3, 591 32 MotalaBesöks­adressDelfinvägen 3, 591 32 MotalaTelefon0141-225000, växelE-postmotala.kommun@motala.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö och HälsoskyddsenhetenAdress Kommunhuset, Drottninggatan 2, 591 35 MotalaBesöks­adressDrottninggatan 2, 591 35 MotalaTelefon0141-225000E-postmotala.kommun@motala.se
  Övrigt
  Telefon0141-225000