Motala, Gröna Plan, Knäppaviken

Motala, Gröna Plan, Knäppaviken är en badplats i Motala kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplats vid sjön Boren. Stor gräsyta, sandbotten i sjön med lite sten vid strandkant. Brygga vid strandkant. Parkering några 100 meter bort. Fint strövområde till badplatsen. Badplatsen kan även nås från Borenshults slussar med en promenad på ca 20 min. Faciliteter: Parkering en bit från badet, Stor gräsyta med grillplats, torrdass. Tillgänglighet: Svårt att ta sig fram med rullstol. En bit att gå från parkeringsplatsen.

Hitta hit

Kontakta Motala kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. • Tel: 0141-225000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2024-06-04
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.3 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:0015.30.02.4Vindriktning 140grader
15:0016.20.20.5Vindriktning 278grader
18:0014.10.02.7Vindriktning 152grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 18°C (2024-06-05)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2024

Badsäsong (juni-augusti): 18.3°C

Juni: 16.4°C

Juli: 18.5°C

Augusti: 20.5°C

Lugn insjö. Blandad sandbotten med mjukare sediment.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 4 år
  Senast uppdaterad: 2023-04-13
  Uppdaterad av: Teknisk serviceförvaltning, Camilla Krig
  Nästa uppdatering: 2027

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTeknisk serviceförvaltning, Miljö och HälsoskyddsenhetenAdress Delfinvägen 3, 591 32 MotalaBesöks­adressDelfinvägen 3, 591 32 MotalaTelefon0141-225000, växelE-postmotala.kommun@motala.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö och HälsoskyddsenhetenAdress Kommunhuset, Drottninggatan 2, 591 35 MotalaBesöks­adressDrottninggatan 2, 591 35 MotalaTelefon0141-225000E-postmotala.kommun@motala.se
  Övrigt
  Telefon0141-225000