Kleva

Kleva är en badplats i Mörbylånga kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Beläget 5 km norr om Mörbylånga. Strand som utgörs av gräs och grus. Långgrund sandbotten. Badbrygga och toalett finns.

Kontakta Mörbylånga kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljobygg@morbylanga.seTel: 0485-47000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-09
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt med an­märk­ning
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 13 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-10Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-14Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:002.80.25.1Vindriktning 123grader
2:002.80.05.4Vindriktning 115grader
5:001.70.15.3Vindriktning 28grader

Dagens vattentemperatur: 2.5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Beläget 5 km norr om Mörbylånga samhälle. Bräckt havsvatten. Strand som utgörs av gräs och grus. Sandbotten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2020-05-13
  Uppdaterad av: Anna Valler, samhällsbyggnad

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMörbylånga kommunAdress Mörbylånga kommun, 386 90 MörbylångaBesöks­adressTrollhättevägen 4Telefon0485-47 000E-postkommun@morbylanga.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsnämndenAdress Mörbylånga kommun, 386 90 MörbylångaBesöks­adressTrollhättevägen 4Telefon0485-47 000E-postmiljobygg@morbylanga.se
  Övrigt
  Hemsidahttp://www.morbylanga.seTelefon0485-47000E-postmiljobygg@morbylanga.se