Åmåsängsbadet, Siljan

Åmåsängsbadet, Siljan är en badplats i Mora kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Fint friluftsbad i anslutning till småstugor och servering, ca 3 km från centrala Mora. Långgrunt och barnvänligt. Mestadels gräsytor att ligga på. Fin sand mot vattnet. Här finns toaletter, livbojar, lekutrustning, grillplats. Bilder finns på: http://www.moraoutdoor.se/index.php/leder/beskrivning/msngsbadet-siljan

Kontakta Mora kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mora.kommun@mora.seTel: 0250-26000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-05Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2021-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-07Otjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2019-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
14:0020.00.02.8Vindriktning 153grader
17:0019.80.02.3Vindriktning 152grader
20:0016.80.02.9Vindriktning 129grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2020-02-19
  Uppdaterad av: Niklas Sjödin

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTekniska förvaltningen, Mora kommunAdress Fredsgatan 16, 792 80 MoraBesöks­adressFredsgatan 16Telefon0250-260 00E-postmora.kommun@mora.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoret Mora OrsaAdress Box 23, 794 21 OrsaBesöks­adressLillågatan 2Telefon0250-55 21 57E-postmhk@orsa.se
  Övrigt
  Hemsidawww.morakommun.seTelefon0250-26000E-postmora.kommun@mora.se