Sätila Lygnern

Sätila Lygnern är en badplats i Marks kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Lygnerns badstrand är 15 meter bred och 400 meter lång och ligger sjön norra ända. Vid badet finns en 120 meter lång brygga. Båten Isa kör turer på sjön varje sommar och utgår från denna brygga. Badplatsen ligger i Sätila, Marks kommun.

Kontakta Marks kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kfn@mark.seTel: 0320-217000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:0015.30.01.6Vindriktning 202grader
22:0010.70.00.6Vindriktning 171grader
01:007.30.00.5Vindriktning 70grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Lygnern är en långsmal sjö belägen inom Kungsbacka och Marks kommuner. Den sträcker sig från Fjärås till Sätila. Sjön är 33 km² stor. Badplatsen är ett registrerat EU-bad enligt direktiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år.
  Senast uppdaterad: 2020-02-12
  Uppdaterad av: Mirjam Öhlin
  Nästa uppdatering: 2020

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMarks kommunAdress Teknik- och servicenämndenBesöks­adressMor Kerstins väg 13, KinnaTelefon0320-21 70 00 vxE-posttsn@mark.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMarks kommunAdress Teknik- och servicenämndenBesöks­adressMor Kerstins väg 13, KinnaTelefon0320-21 70 00 vxE-posttsn@mark.se
  Övrigt
  Hemsidawww.mark.seTelefon0320-217000E-postkfn@mark.se