Ö:a Öresjön, Hanatorp

Ö:a Öresjön, Hanatorp är en badplats i Marks kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i norra delan av Östra Öresjön söder om Kinna. Badplatsen består av en ca 300 meter lång sandstrand. Strandzonen är ca 10 meter bred och angränsar till en stor gräsmatta där det växer enstaka träd. Parkering och toaletter finns.

Kontakta Marks kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kfn@mark.seTel: 0320-217000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Otillräckligt provtagen
 2. 2020: Otillräckligt provtagen
 3. 2019: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:007.30.01.2Vindriktning 176grader
01:004.70.00.6Vindriktning 137grader
04:005.20.00.3Vindriktning 73grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Hanatorps badplats är belägen i Östra Öresjön som ligger söder om Kinna. Östra Öresjön är en 795 ha stor sjö. Badplatsen är ett registrerat EU-bad enligt direktiv 2006/7/EG. Campingplats finns i närheten av badstranden.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år.
  Senast uppdaterad: 2020-02-12
  Uppdaterad av: Mirjam Öhlin
  Nästa uppdatering: 2020

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMarks kommunAdress Teknik- och servicenämndenBesöks­adressMor Kerstins väg 13, KinnaTelefon0320-21 70 00 vxE-posttsn@mark.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMarks kommunAdress Teknik- och servicenämndenBesöks­adressMor Kerstins väg 13, KinnaTelefon0320--21 70 00 vxE-posttsn@mark.se
  Övrigt
  Hemsidawww.mark.seTelefon0320-217000E-postkfn@mark.se