Sundspromenaden

Sundspromenaden är en badplats i Malmö stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Sundspromenaden är ett långt promenadstråk utmed vattnet i Västra Hamnen, Malmö. I den norra delen av promenadstråket finns möjlighet att bada. Själva badplatsen består dels av ett större trädäck som övergår till en betongplattform i anslutning till vattnet och dels tre mindre runda träplattformar strax norr om det stora trädäcket. Badet är relativt djupt, och därför finns stegar för i och uppstigning utplacerade. Makroalger och ålgräs finns i närheten av badplatsen. Grönytor och bänkar finns i anslutning till badplatsen.

Kontakta Malmö stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: malmostad@malmo.seTel: 040-34 10 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-09-11
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19.3 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Tillfredsställande kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:00-1.60.02.5Vindriktning 11grader
9:00-0.80.01.5Vindriktning 357grader
12:000.80.04.2Vindriktning 139grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sundspromenaden ligger i Västra Hamnen i Malmö, inte långt ifrån byggnaden Turning Torso. Badplatsen består av ett större trädäck samt 3 mindre bryggor. I närheten av badplatsen finns toalett, grönytor, caféer, restauranger, parkering.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Malmö kanal

  Malmö kanal har ett av sina öppningar mot havet söder om badplatsen. Vatten kan strömma både in och ut ur öppningen. I kanalen finns flertalet bräddpunkter. Därför finns viss risk att förhöjda bakteriehalter kan strömma ut i havet efter bräddning har skett. Inloppet befinner sig dock relativt långt från badplatsen. Badplatsen befinner sig vid öppet och djupt vatten, vattencirkulationen är därför god och risken för förhöjda halter orsakat av detta är relativt låg

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Dagvattensystemet

  Det finns tre mindre utlopp från det öppna dagvattensystemet i Bo01 området som ligger nära badplatsen. Två ligger söder om trädäcket, och ett norr om. Dagvatten innehåller vanligtvis en medelhög halt bakterier, därför kan det finnas viss risk för påverkan på badvattenkvaliteten. Flödet från det öppna dagvattensystemet är dock vanligtvis begränsat. Badplatsen befinner sig vid öppet och djupt vatten, vattencirkulationen är därför god och risken för förhöjda halter orsakat av detta är relativt låg

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Då badvattnet bedömts vara av god kvalitet ska badvattenprofilen uppdateras vart fjärde år.
Senast uppdaterad: 2022-10-28
Uppdaterad av: Jesper Hallberg, Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret
Nästa uppdatering: 2024

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareMalmö Stad, Fastighets- och gatukontoretAdress Malmö Stad, 205 80 MalmöBesöks­adressStadshuset, August Palms Plats 1Telefon040-34 10 00E-postmalmostad@malmo.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMalmö Stad, MiljökontoretAdress Malmö Stad, 205 80 MalmöBesöks­adressBergsgatan 17, MalmöTelefon040-34 10 00E-postmiljo@malmo.se
Övrigt
Hemsidawww.malmo.seTelefon040-34 10 00E-postmalmostad@malmo.se