Sibbarp

Sibbarp är en badplats i Malmö stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Lång sandstrand med stora grönytor. Flera bryggor finns utmed stranden, samt toaletter och kiosk. Kallbadhus finns i den norra delen av badplatsen.

Hitta hit

Kontakta Malmö stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: malmostad@malmo.seTel: 040-34 10 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
16:006.80.05.5Vindriktning 153grader
19:006.00.04.9Vindriktning 140grader
22:004.90.03.1Vindriktning 113grader

Dagens vattentemperatur: 3.9 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sibbarps badplats består både av en lång sandstrand men även av ett kallbadhus. Sandstranden har flera bryggor, samt en mindre långgrund del. Det finns stora gräsmattor i anslutning till stranden, så även kiosker, toaletter och parkeringsplatser. Hjälpstationen på Sibbarps sandstrand är under badsäsong bemannad av badvakter dagtid. På Sibbarps badplats finns flera utmärkta grillplatser. Kallbadhuset har separat herr- och damavdelning med bastu. Kallbadhuset är ett nakenbad. Badet har de senaste åren klassats ha utmärkt kvalitet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Utsläppspunkt för dagvatten - Sibbarp

  Utanför Sibbarps badstrand ligger en utsläppspunkt för dagvatten, och strax norr om badplatsen finns en utsläppspunkt för bräddat avloppsvatten. Vid kraftiga skyfall är det störst risk för direkta utsläpp av orenat avloppsvatten till havet. Då få badar när det regnar och med tanke på att Öresund är relativt strömt bör inte badvattenkvaliteten påverkas nämnvärt någon längre tid efter skyfallet. VA-Syd arbetar med att minska mängden bräddat avloppsvatten som rinner ut i Öresund just vid denna punkten.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Inga åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten föreslås då badet är av utmärkt kvalitet.

   Ansvarig utförare: Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret

   Åtgärd utförd senast: 2020-12-31

  Vidtagna åtgärder
  1. Informationstavla uppsatt i anslutning till badet med information om badvattenkvalitet, kontaktperson mm. Denna ska uppdateras regelbundet under badsäsong.

   Ansvarig utförare: Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret

   Datum utfört: 2020-04-30

 2. 2. Påverkan från reningsverkens bräddningar

  Ett utsläpp av orenat avloppsvatten från Klagshamns eller Sjölunda Avloppsreningsverk bedöms inte påverka Sibbarps badstrand.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 3. 3. Påverkan från fritidsbåtshamn

  Ett eventuellt utsläpp av latrinvatten från fritidsbåtar från den närliggande småbåtshamnen bedöms inte påverka vattenkvaliteten. Från 2014 är det förbjudet att tömma latrinvatten från fritidsbåtar i svenskt territorialvatten.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Då badvattnet bedömts vara av utmärkt kvalitet ska badvattenprofilen uppdateras vart fjärde år.
Senast uppdaterad: 2022-10-28
Uppdaterad av: Jesper Hallberg, Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret
Nästa uppdatering: 2024

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareMalmö Stad, Fastighets- och gatukontoretAdress Malmö Stad, 205 80 MalmöBesöks­adressStadshuset, August Palms Plats 1, MalmöTelefon040-34 10 00E-postmalmostad@malmo.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMalmö Stad, MiljökontoretAdress Malmö Stad, 205 80 MalmöBesöks­adressBergsgatan 17, MalmöTelefon040-34 10 00E-postmiljo@malmo.se
Övrigt
Hemsidawww.malmo.seTelefon040-34 10 00E-postmalmostad@malmo.se