Scaniabadplatsen, Djuphavsbadet

Scaniabadplatsen, Djuphavsbadet är en badplats i Malmö stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Scaniabadplatsen är ett djuphavsbad i Västra Hamnen, bestående av ett ca 75 meter långt soldäck med tre bryggor. Djupet är ca 2 m närmast land. Stora vågor kan uppstå då större fartyg passerar badet.

Hitta hit

Kontakta Malmö stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: malmostad@malmo.seTel: 040-34 10 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Bra kvalitet
 3. 2020:Tillfredsställande kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:007.20.04.3Vindriktning 153grader
15:008.00.04.1Vindriktning 158grader
18:007.10.03.0Vindriktning 132grader

Dagens vattentemperatur: 4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Scaniabadplatsen ligger i Västra Hamnen i Malmö. Badet är ett djuphavsbad med mycket strömt vatten. Badplatsen består av ett ca 75 meter långt soldäck med tre utskjutande bryggor. I anslutning till soldäcket finns gräsmattor, parkering, en mindre uteservering samt toaletter. Badet har fått klassificeringen bra kvalitet baserat på de senaste årens vattenprover.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Flöde från Klagshamns eller Sjölunda Avloppsreningsverk

  Ett utsläpp av orenat avloppsvatten från Klagshamns eller Sjölunda Avloppsreningsverk bedöms inte påverka Scaniabadplatsen. Strax norr om badplatsen finns ett större utsläpp av dagvatten och ett mindre söder om, dessa bedöms ha låg risk att påverka vattenkvaliteten då det är så strömt i området.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Badvattenkvaliteten är så pass bra att inga övriga åtgärder föreslås.

   Ansvarig utförare: Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret

   Åtgärd utförd senast: 2020-12-31

  Vidtagna åtgärder
  1. Informationstavla uppsatt i anslutning till badet med information om badvattenkvalitet, kontaktperson mm. Denna ska uppdateras regelbundet under badsäsong.

   Ansvarig utförare: Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret

   Datum utfört: 2020-04-30

 2. 2. Olje eller kemikalie påslag från fartygstrafiken i Flintrännan

  Öresund är ett vältrafikerat sund, med allt från stora fraktfartyg till mindre fritidsbåtar. Risken för en fartygsolycka är relativt låg men om ett större fartyg skulle haverera kan det få ödesdigra konsekvenser för växt- och djurliv och badvattenkvaliteten.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Då badvattnet bedömts vara av god kvalitet ska badvattenprofilen uppdateras vart fjärde år
Senast uppdaterad: 2022-10-28
Uppdaterad av: Jesper Hallberg, Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret
Nästa uppdatering: 2024

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareMalmö Stad, Fastighets- och gatukontoretAdress Malmö Stad, 205 80 MalmöBesöks­adressStadshuset, August Palms Plats 1, MalmöTelefon040-34 10 00E-postmalmostad@malmo.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMalmö Stad, MiljökontoretAdress Malmö Stad, 205 80 MalmöBesöks­adressBergsgatan 17, MalmöTelefon040-34 10 00E-postmiljo@malmo.se
Övrigt
Hemsidawww.malmo.seTelefon040-34 10 00E-postmalmostad@malmo.se