Ribersborg

Ribersborg är en badplats i Malmö stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

En 2 km lång sandstrand i centrala Malmö med stora ytor. Här finns bl a handikappbad, kallbadhus, nakenbad och badplats för hundar. Badet är långgrunt och har flertalet bryggor.

Hitta hit

Kontakta Malmö stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: malmostad@malmo.seTel: 040-34 10 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-09-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:006.00.04.0Vindriktning 193grader
5:006.40.04.1Vindriktning 196grader
8:006.60.05.2Vindriktning 191grader

Dagens vattentemperatur: 2.9 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen Ribersborg ligger centralt i Malmö och består av en långgrund sandstrand samt ett kallbadhus i den norra delen. Stranden är ca 2 km lång och hyser förutom ett tillgänglighetsanpassat område även nakenbad, och flera långa bryggor. Det finns även ett område för hundbad i anslutning till hundrastplatsen norr om kallbadhuset. Längs hela Ribersborgs strand finns flera parkeringsplatser, lekplatser, grillplatser, toaletter, utomhusduschar och kiosker. Utifrån de senaste årens provtagningar har badet fått statusen utmärkt kvalitet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Turbinhamnens utsläpp från fritidsbåtar

  Större utsläpp av latrinvatten från fritidsbåtar nära badplatsen kan tillfälligt påverka badvattenkvaliteten negativt. Men då Öresund är ett relativt strömt vatten bedöms risken som låg. Sedan 2014 är det vara förbjudet att släppa ut latrinvatten från fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Flöden från avloppsreningsverk

  Ett utsläpp av orenat avloppsvatten från Klagshamns eller Sjölunda Avloppsreningsverk bedöms inte påverka Ribersborgs badstrand.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 3. 3. Spillvatten från kallbadhusets verksamhet

  Beroende på storlek kan ett utsläpp av grå-/svartvatten från verksamheten på Ribersborgs Kallbadhus påverka badvattenkvaliteten negativt under en begränsad period. Ett sådant utsläpp skedde i februari 2011 då ett rör brast. Rörledningarna byttes sommaren 2009 och sedan dess har inte rörens fulla kapacitet utnyttjats. Planer finns på att koppla in hela avloppssystemet för att förhindra liknande olyckor.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 4. 4. Öresundsdammarnas ytvatten

  Dammarna som ligger ca 100 meter från stranden har ett rikt fågelliv. Detta bedöms inte påverka vattenkvaliteten då det inte finns några öppna utlopp från dammarna till stranden. Ett eventuellt vattenutbyte sker genom sanden då vattnet samtidigt renas via infiltration.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 5. 5. Hundbadet Ribersborg

  Hundbadet i den norra delen av badstranden bör inte påverka vattenkvaliteten negativt.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. I övrigt föreslås inga åtgärder då vattenkvaliteten är klassad som utmärkt.

   Ansvarig utförare: Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret

   Åtgärd utförd senast: 2020-12-31

  Vidtagna åtgärder
  1. Informationstavlor som uppdateras regelbundet, med hänvisningar till www.badvattnet.smittskyddsinstitutet.se kontaktperson till Malmö Stad mm.

   Ansvarig utförare: Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret

   Datum utfört: 2020-04-30

 6. 6. Utsläpp från kanalen

  Norr om hundbadet har kanalen och Öresund förbindelse. Kanalen hyser flera utsläppspunkter för bräddat avlopp.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Då badvattnet bedömts vara av utmärkt kvalitet ska badvattenprofilen uppdateras vart fjärde år.
Senast uppdaterad: 2022-10-28
Uppdaterad av: Jesper Hallberg, Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret
Nästa uppdatering: 2024

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareMalmö Stad, Fastighets- och gatukontoretAdress Malmö Stad, 205 80 MalmöBesöks­adressStadshuset, August Palms Plats 1, MalmöTelefon040-34 10 00E-postmalmostad@malmo.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMalmö Stad, MiljökontoretAdress Malmö Stad, 205 80 MalmöBesöks­adressBergsgatan 17, MalmöTelefon040-34 10 00E-postmiljo@malmo.se
Övrigt
Hemsidawww.malmo.seTelefon040-34 10 00E-postmalmostad@malmo.se