Öresunds Funkis

Öresunds Funkis är en badplats i Malmö stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Tillgänglighetsanpassat bad Badplatsen Öresunds funkis är en mötesplats vid havet som erbjuder en tillgänglighetsanpassad strandmiljö. Som besökare uppmanas du att ta extra hänsyn och lämna plats till de av oss som har funktionsnedsättningar. Parkeringsplats, toaletter samt grillplatser finns i anslutning till badplatsen.

Hitta hit

Kontakta Malmö stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: malmostad@malmo.seTel: 040-34 10 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ny badplats
 2. 2021: Ny badplats
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:002.50.06.6Vindriktning 68grader
5:002.70.36.5Vindriktning 32grader
8:002.50.27.6Vindriktning 39grader

Dagens vattentemperatur: 3.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Då badvattnet bedömts vara av god kvalitet ska badvattenprofilen uppdateras vart fjärde år.
  Senast uppdaterad: 2022-10-31

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMalmö Stad, Fastighets- och gatukontoret Adress Malmö stad, 205 80 MalmöBesöks­adressStadshuset, August Palms plats 1Telefon040-34 10 00 E-postmalmostad@malmo.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMalmö Stad, Miljökontoret Adress Malmö Stad, 205 80 MalmöBesöks­adressBergsgatan 17, MalmöTelefon040-34 10 00E-postmiljo@malmo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.malmo.seTelefon040-34 10 00E-postmalmostad@malmo.se