Pinneviksbadet

Pinneviksbadet är en badplats i Lysekils kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger i Gullmarsfjordens yttre del, inom Lysekils tätort. Det är en relativt stor badplats, idealisk för familjer. Badet har sandstrand, gräsmattor, betongbryggor och ett stort område med liggvänliga klippor. Flytbryggor och flera badtrappor finns. Badet har både grunda och djupare partier. Sandbotten på den grunda delen.

Hitta hit

Kontakta Lysekils kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: registrator@lysekil.seTel: 0523-61 30 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Otillräckligt provtagen
 2. 2021: Otillräckligt provtagen
 3. 2020: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:003.10.04.7Vindriktning 129grader
23:003.30.05.7Vindriktning 133grader
2:003.80.36.4Vindriktning 145grader

Dagens vattentemperatur: 2.4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet är ett havsbad med en ca. 50 m lång sandstrand samt ett stort område med klippor. Vid badet finns bryggor och badtrappor. Pinneviksbadet är registrerat som ett sk EU-bad av Lysekils kommun enligt direktiv 2006/7/EG och utgör en del av ytvattenförekomsten Gullmarn centralbassäng rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Del av ytvattenförekomsten med badvattnet Pinnevik samt dess provtagningspunkt visas på kartan. (se under bild nedan) Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen bra/utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/7/ EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Bra/Utmärkt kvalitet - uppdatering vart fjärde år.
  Senast uppdaterad: 2011-03-15
  Uppdaterad av: Berit Palmén
  Nästa uppdatering: 2015

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareBildningsförvaltningen, Lysekils kommunAdress 453 80 LysekilBesöks­adressKungsgatan 44, LysekilTelefon0523-61 30 00 E-postregistrator@lysekil.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsförvaltningen/Miljöenheten, Lysekils kommunAdress 453 80 LysekilBesöks­adressKungsgatan 44, LysekilTelefon0523-61 30 00E-postregistrator@lysekil.se
  Övrigt
  Hemsidawww.lysekil.seTelefon0523-61 30 00E-postregistrator@lysekil.se