First Camp (Arcus camping)

First Camp (Arcus camping) är en badplats i Luleå kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid en vik i Luleälven i Luleå kommun 9 km från Luleå centrum. Stranden är främst av sand och det är långgrunt.

Hitta hit

Kontakta Luleå kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljobygg@lulea.seTel: 0920-453000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-01Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-28Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Otillräckligt provtagen
 2. 2021: Otillräckligt provtagen
 3. 2020: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:00-0.30.02.5Vindriktning 184grader
18:00-3.10.02.0Vindriktning 206grader
21:00-3.40.01.2Vindriktning 240grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Arcus badplats är beläget vid Luleälven i Norbottens län och registrerat som sk EU-bad av Luleå kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-07-15 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov eller då badvattenklassificeringen avviker från Utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2011-10-31
  Uppdaterad av: Miljökontoret
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFirst Camp LuleåAdress 974 94 LuleåBesöks­adressArcusvägen 110Telefon0920-60300E-postlulea@firstcamp.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnadsförvaltningen, Luleå kommunAdress 971 85 LuleåBesöks­adressRådstugatan 11Telefon0920-453000E-postmiljobyggnadsforvaltningen@lulea.se
  Övrigt
  Hemsidawww.lulea.seTelefon0920-453000E-postmiljobygg@lulea.se