Skuthamn

Skuthamn är en badplats i Ludvika kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i sjön Väsman i Ludvika kommun I Dalarna. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande fina sommardagar. Badet ligger i Ludvika tätort och består av en stor gräsbevuxen yta. Det ca 150 m långa strandpartiet utgörs delvis av en sandstrand. Grunda och barnvänliga partier finns vid stranden. Vid bryggans slut blir vattnet djupare.

Kontakta Ludvika kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: charlotte.olsson@ludvika.seTel: 0240-862 29

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:00-1.30.12.7Vindriktning 112grader
16:00-1.40.23.4Vindriktning 108grader
19:00-1.70.13.3Vindriktning 108grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Skuthamnsbadet är beläget i Ludvika kommuns största sjö, Väsman, som har en yta på 45,7 km2.Badplatsområdet består av en stor gräsbevuxen yta med ett strandparti på ca 150 m, varav ett område utgörs av en sandstrand. Vid badet finns bryggor och toaletter. Skuthamnsbadet är registrerat som så kallat EU-bad av Ludvika kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badet utgör en del av ytvattenförekomsten Väsman som är rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Väsman med Skuthamnsbadet, samt dess provtagningspunkt finns på karta 1.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Bör uppdateras årligen
  Senast uppdaterad: 2016-07-04
  Uppdaterad av: Charlotte Olsson
  Nästa uppdatering: 2017

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och fritidsförvaltningen Ludvika kommunAdress 771 82 LudvikaBesöks­adressCarlavägen 24Telefon0240 - 860 00E-postkultur.fritid@ludvika.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsförvaltningen Ludvika kommunAdress 771 82 LudvikaBesöks­adressCarlavägen 24Telefon0240-863 10E-postsamhallsbyggnad@ludvika.se
  Övrigt
  Hemsidahttp://www.ludvika.seTelefon0240-862 29E-postcharlotte.olsson@ludvika.se